Infralog & Partners AB är ett projekt- och byggledningsföretag som planerar och genomför bygg- och installationsprojekt på konsultbasis tillsammans med våra uppdragsgivare.

Tillsammans med våra samarperbetspartners leder vi projekt från tidiga skeden med idéer och utredningar till genomförandet med projektering och produktion fram till besiktning och förvaltningsskedet

 

Vårt företag

Familjeföretaget med

kompetens & ödmjukhet.

Infralog & Partners AB är det lilla familjeföretaget som genom kompetens och ödmjukhet har vuxit genom åren och blivit en heltäckande tjänsteleverantör. I hjärtat eftersträvar vi nöjda kunder och professionella leveranser.

 

Våra uppdrag finns mest nationellt men även utlandsuppdrag förekommer. I Stockholm har vi vår bas men vi har partners i hela Sverige vilket gör oss rikstäckande.

 

Vi tillför rätt kompetens till ditt projekt med våra engagerade och positiva medarbetare. Tillsammans med uppdragsgivaren sätter vi samman en stark och välbalanserad projektorganisation utifrån varje projekts förutsättningar