Infralog & Partners AB är ett projekt- och byggledningsföretag som planerar och genomför bygg- och installationsprojekt på konsultbasis tillsammans med våra uppdragsgivare.

Tillsammans med våra samarperbetspartners leder vi projekt från tidiga skeden med idéer och utredningar till genomförandet med projektering och produktion fram till besiktning och förvaltningsskedet

 

Vad vi gör

Projektledning

Leder projekt- och projekteringsgrupper för utarbetande av tekniska specifikationer och förfrågningsunderlag utifrån Systembeskrivningar som underlag.

 

Leveranser kan bestå av:
Projektplaner
Projektrapporter
Projekteringshandlingar
Förfrågningsunderlag
Riskhanteringsplaner

Systembeskrivning

Genomför kravanalyser och utarbetande av tekniska lösningar för olika system som möter kundens övergripande behov samt tar fram kostnadsuppskattningar utifrån vald lösning.

 

Leveranser kan bestå av:
Systembeskrivning
Ekonomianalyser

Teknisk kravställning

Utformar tekniska beskrivningar, administrativa föreskrifter samt installationsritningar.

 

Leveranser kan bestå av:
Tekniska specifikationer
Förfrågningsunderlag
Installationsunderlag
Relationshandlingar

Byggledning & Entreprenadsamordning

Med stöd av upprättade handlingar samordnas och leds installationer/entreprenader i alla dess delar såsom produktionsfrågor, tidsplanering, riskhantering, samordning, ekonomi, utbildning, överlämning etc.

 

Leveranser kan bestå av:
Progressrapporter
Protokoll från bygg- och samordningsmöten
Ekonomirapporter

Dokumentation

Inhämtning, granskning och leverans av installationsdokumentation efter genomförda installationer

 

Leveranser kan bestå av:
Överlämningshandlingar
Slutgiltig dokumentation

Besiktning

Granskning av entreprenaders instruktioner, ritningar samt besiktning av tekniska installationer. Kan vara både förbesiktning, garantibesiktning och efterbesiktning.

 

Leveranser kan bestå av:
Besiktningsprotokoll