Infralog & Partners AB är ett projekt- och byggledningsföretag som planerar och genomför bygg- och installationsprojekt på konsultbasis tillsammans med våra uppdragsgivare.

Tillsammans med våra samarperbetspartners leder vi projekt från tidiga skeden med idéer och utredningar till genomförandet med projektering och produktion fram till besiktning och förvaltningsskedet

 

Kontakta oss

Skriv till oss

Michael Claesson

VD & Partner

Terje Steisjö

Senior projektledare

 

Jan Carlsund

Byggledare/Inredare

Bengt Bergenius

Projektledare/Besiktningsman el & tele/Ekonomi