Infralog & Partners AB är ett projekt- och byggledningsföretag som planerar och genomför bygg- och installationsprojekt på konsultbasis tillsammans med våra uppdragsgivare.

Tillsammans med våra samarperbetspartners leder vi projekt från tidiga skeden med idéer och utredningar till genomförandet med projektering och produktion fram till besiktning och förvaltningsskedet

 

Kontakta oss

Skriv till oss

Pär Lundberg

VD & Partner

Michael Claesson

Partner

Soumia Mehnaoui

Projektingenjör/Ekonomi

Gösta Ekegren

Byggledare/Besiktning

Jan Carlsund

Byggledare/Inredare

Bengt Bergenius

Projektledare/Besiktningsman el & tele/Ekonomi

Soumia Mehnaoui

Projektingenjör/Ekonomi

Göran Henning

Specialist berg & landskap